ЕНВИРОНМЕНТГО

ЕнвиронментГо!

Енвиронментго.цом је организација за подизање свести о животној средини са фокусом на помагању еколозима који се баве и намеравају да добију лак приступ информацијама које ће им помоћи на путовању и ширењу свести о заштити животне средине, очувању и одрживом коришћењу природних ресурса. Наш блог има неколико чланака о животној средини за студенте, такође покривамо чланке о еколошки проблеми и животну средину у целини. 

МИСИЈА

Бити глас промене у правцу климатске акције и одрживог развоја кроз који распламсавамо и распламсавамо страст у људима ка стварању одрживе будућности.
 

ВИЗИЈА

Наша мисија у ЕнвиронментГо! је ширење свести о очувању и заштити природне средине и едукација јавности о напуштању одрживе планете за садашње и будуће генерације.