25 закона о животној средини у Нигерији

Свака заједница или нација је ограничена законима о животној средини како би се осигурала безбедност животне средине. у Нигерији постоје многи закони о животној средини. Овај члан садржи 25 ових закона о заштити животне средине.

Преглед садржаја

25 закона о животној средини у Нигерији

Испод је 25 закона о заштити животне средине у Нигерији;

 • ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ О ОТКРИВАЊУ ИЗЛИВАЊА НАФТЕ И РЕАГОВАЊУ (ОСНИВАЊЕ), 2006.
 • ЗАКОН О НИГЕРИЈСКИМ МИНЕРАЛИМА И РУДАРСТВУ, 2007
 • УРЕДБА О НУКЛЕАРНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ ОД ЗРАЧЕЊА, 1995. (бр. 19 од 1995.)
 • ЗАКОН О НАФТУ У ПЛОВНИМ ВОДАМА, КАП 06, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И АГЕНЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ (ОСНИВАЊЕ) 2007 (НЕСРЕА)
 • ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (ЕИА).
 • НИГЕРИЈСКИ ЗАКОН О УРБАНИСТИЧКОМ И РЕГИОНАЛНОМ ПЛАНИРАЊУ, ЦАП Н138, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О ШТЕТНОМ ОТПАДУ (ПОСЕБНЕ КРИВИЧНЕ ОДРЕДБЕ), ЦАП Х1, ЗФН 2004
 • ЗАКОН О УГРОЖЕНИМ ВРСТАМА (КОНТРОЛА МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ И САОБРАЋАЈА), ЦАП Е9, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О ВОДНИМ РЕСУРСИМА, КАП В2, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О САВЕЗНИМ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА, КАП Н65, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗЕМЉИШТА, КАП 202, ЛФН 2004
 • ЗАКОН О РАФИНЕРИЈАМА УГЉОВОДОНИКА, ЦАП Х5, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О ПОНОВНОМ УБРИЗГОВАЊУ ПРАЋЕНОГ ГАСА
 • ЗАКОН О МОРСКОМ РИБАРСТВУ, КАП С4, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О УНУТРАШЊЕМ РИБАРУ, ЦАП И10, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О ЕКСКЛУЗИВНОЈ ЕКОНОМСКОЈ ЗОНИ, ЦАП Е11, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О НАФТОВОДИМА, КАП 07, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О НАФТУ, КАП П10, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О КОМИСИЈИ ЗА РАЗВОЈ НИГЕР-ДЕЛТА (НДДЦ), ЦАП Н68, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О НИГЕРИЈСКОЈ РУДАРСКОЈ КОРПОРАЦИЈИ. КАП Н120, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О ФАБРИКАМА, КАП Ф1, ЛФН 2004.
 • ЗАКОН О ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВУ, ЦАП Ц13, ЛФН 2004.
 • НАЦИОНАЛНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЗАШТИТА УПОТРЕБЕ У ИНДУСТРИЈАМА И ОБЈЕКАТИМА КОЈИ ПРОИЗВОДУ ОТПАД) ПРОПИСИ С49 ИЗ 1991. ЗФН
 • МИНЕРАЛ АЦТ ЦАП. 286, ЛФН 1990.

1. ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ О ОТКРИВАЊУ ИЗЛИВАЊА НАФТЕ И РЕАГОВАЊУ (ОСНИВАЊЕ), 2006.

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА ОТКРИВАЊЕ ИЗЛИВАЊА НАФТЕ И РЕАГОВАЊЕ (ОСНИВАЊЕ), 2006. је један од закона о животној средини у Нигерији који предвиђа успостављање Националне агенције за откривање и реаговање на изливање нафте; и за сродна питања.

Циљ овог закона је да се успостави машинерија за координацију и спровођење Националног плана за непредвиђене случајеве изливања нафте за Нигерију како би се обезбедио сигуран, благовремен, ефикасан и одговарајући одговор на веће или катастрофално загађење нафте.

Закон о оснивању НОСДРА налаже Агенцији да:

 • Будите одговорни за надзор и осигурајте усклађеност са свим постојећим законима о заштити животне средине и откривање изливања нафте у нафтном сектору.
 • Примајте извештаје о изливању нафте и координирајте активности одговора на изливање нафте широм Нигерије
 • Координирати спровођење плана који повремено формулише Савезна влада
 • Координира спровођење плана уклањања опасних материја који издаје Савезна влада
 • Обавља све друге функције које могу бити потребне за постизање циљева и задатака агенције према овом закону или било ком плану који може формулисати Савезна влада у складу са законом.

2. НИГЕРИЈСКИ ЗАКОН О МИНЕРАЛИМА И РУДАРСТВУ, 2007

НИГЕРСКИ ЗАКОН О МИНЕРАЛИМА И РУДАРству, 2007. је један од закона о животној средини у Нигерији који укида Закон о минералима и рударству, бр. 34 из 1999. године и поново доноси Закон о минералима и рударству Нигерије из 2007. године у сврху регулисања свих аспеката истраживања и експлоатације. експлоатацију чврстих минерала у Нигерији, иу сродне сврхе.

Такође даје правила за истраживање ресурса уз заштиту животне средине. Такође покрива заштиту интереса заједница домаћина и пружа подстицаје за рударске операције и избегавање казни за прекршиоце.

Овај закон је консолидован 21st фебруара 2013

3. УРЕДБА О НУКЛЕАРНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ ОД ЗРАЧЕЊА, 1995. (бр. 19 од 1995. године)

Ово је један од закона о животној средини у Нигерији који успоставља Нигеријски регулаторни орган за нуклеарну енергију, његов управни одбор и Национални институт за заштиту и истраживање од зрачења.

Управа треба да прати и контролише употребу јонизујућег зрачења и истраживања у индустрији и формулише кодексе праксе за коришћење зрачења.

Нигеријска регулаторна управа за нуклеарну енергију биће задужена за регулисање нуклеарне сигурности и радиолошке заштите у Нигерији.

Закон захтева регистрацију просторија у којима се чувају извори јонизујућег зрачења. Такође предвиђа да нико не сме производити или стављати на тржиште било који потрошачки производ који садржи радиоактивне супстанце без дозволе издате од стране Управе.

4. ЗАКОН О НАФТУ У ПЛОВНИМ ВОДАМА, КАП 06, ЛФН 2004.

ЗАКОН О НАФТУ У ПЛОВИДНИМ ВОДАМА, ЦАП 06, ЛФН 2004 је један од закона о животној средини у Нигерији који се бави загађењем морских вода нафтом. Њиме се ставља на снагу Међународна конвенција о спречавању загађења мора нафтом из 1954. године, а иначе се доноси нова одредба за спречавање загађења мора и пловних вода нафтом као што је испуштање нафте са бродова. Забрањује испуштање нафте са бродова у територијалне воде или обале.

Овај закон такође чини прекршај за заповедника брода, корисника копна или оператера уређаја за пренос нафте из испуштања нафте у нигеријске воде. Такође захтева уградњу опреме против загађења у бродове

5. ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ СТАНДАРДИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И АГЕНЦИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ (ОСНИВАЊЕ) 2007 (НЕСРЕА)

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И АГЕНЦИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ (ОСНИВАЊЕ) 2007. је један од закона о животној средини у Нигерији који садржи прописе које је донео министар животне средине према члану 34. Закона.

Овај статут је настао према Уставу Савезне Републике Нигерије из 1999. (одељак 20) и укинуо је Савезни закон о заштити животне средине из 1988. године.

НЕСРЕА, главно савезно тело одговорно за заштиту животне средине Нигерије, одговорно је за спровођење свих закона, прописа, смерница и стандарда о животној средини.

Ово укључује спровођење конвенција, уговора и протокола о заштити животне средине којих је Нигерија потписница. Ови прописи укључују;

 • Национални прописи о заштити животне средине (контрола квалитета ваздуха), 2011
 • Национална заштита животне средине (сектор производње и рециклаже обичних метала, гвожђа и челика)
 • Национални прописи о заштити животне средине (хемијска, фармацеутска, индустрија за производњу сапуна и детерџената), 2009.
 • Национални прописи о заштити животне средине (заштита обалног и морског подручја), 2011
 • Национални прописи о заштити животне средине (грађевински сектор), 2010
 • Национални прописи о заштити животне средине (контрола страних и инвазивних врста), 2013
 • Национални прописи о заштити животне средине (контрола жбуња, шумских пожара и паљења на отвореном), 2011.
 • Национални прописи о заштити животне средине (контрола емисије из возила из бензинских и дизел мотора), 2011. (А У складу са Националном агенцијом за спровођење стандарда и прописа о заштити животне средине, НЕСРЕААцт)
 • Национални прописи о заштити животне средине (бране и акумулације), 2014
 • Национални прописи о заштити животне средине (контрола дезертификације и ублажавање суша), 2011
 • Национални прописи о заштити животне средине (домаћи и индустријски сектор пластичне гуме и пене), 2011.
 • Национални прописи о заштити животне средине (електроелектронски системи), 2011
 • Национални прописи о заштити животне средине (сектор прехрамбених пића и дувана), 2009
 • Национални прописи о заштити животне средине (опасне хемикалије и пестициде), 2014.
 • Национални прописи о заштити животне средине (вађење и прерада угља, руда), 2009
 • Национални прописи о заштити животне средине (Сектор за моторна возила и разне скупштинске послове), 2013.
 • Национални прописи о заштити животне средине (стандарди буке и контрола), 2009
 • Национални прописи о заштити животне средине (сектор индустрије за производњу неметалних минерала), 2011.
 • Национални прописи о заштити животне средине (заштита озонског омотача), 2009
 • Национални прописи о заштити животне средине (систем издавања дозвола и лиценци), 2009
 • Национални прописи о заштити животне средине (заштита угрожених врста у међународној трговини), 2011.
 • Национални прописи о заштити животне средине (пулпа и папир, дрво и сектор производа од дрвета), 2013.
 • Национални прописи о заштити животне средине (вађење камена и минирање), 2013
 • Национални прописи о заштити животне средине (санитарни услови и контрола отпада), 2009
 • Национални прописи о заштити животне средине (ерозија земљишта и контрола поплава), 2011
 • Национални прописи о заштити животне средине (стандарди за телекомуникационе/емисионе објекте), 2011.
 • Национални прописи о заштити животне средине (контрола квалитета површинских и подземних вода), 2011
 • Национални прописи о заштити животне средине (текстилна одећа. Индустрија коже и обуће), 2009.
 • Национални прописи о заштити животне средине (водовина, планинска, брдска и сливовна подручја), 2009.
 • Национални прописи о заштити животне средине (мочваре, реке и обале језера), 2009.

6. ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (ЕИА).

Закон о процени утицаја на животну средину (ЕИА). Цап Е12, ЛФН 2004 је један од закона о животној средини у Нигерији који поставља опште принципе, процедуре и методе процене утицаја на животну средину у различитим секторима и помаже у суочавању са утицајем специфичних пројеката на животну средину.

Према овом закону, требало би да постоји процена јавних или приватних пројеката који ће вероватно имати значајан утицај на животну средину.

Уредба о процени утицаја на животну средину (ЕИА) бр.85 из 1992. године.

Уредбом се од предлагача развојних пројеката захтева да процене утицај таквог пројекта на животну средину, осмисле мере ублажавања које могу бити неопходне и да се уздрже од реализације таквог пројекта осим ако се ФЕПА не увери да су ти утицаји занемарљиви у односу на те адекватне мере за ублажавање штете по животну средину. су покренути.

7. НИГЕРИЈСКИ ЗАКОН О УРБАНИСТИЧКОМ И РЕГИОНАЛНОМ ПЛАНИРАЊУ, ЦАП Н138, ЛФН 2004.

Закон о урбаном и регионалном планирању је један од закона о животној средини у Нигерији који има за циљ да надгледа реално, сврсисходно планирање земље како би се избегла пренасељеност и лоши услови животне средине.

Овај закон је усмерен ка постизању правичног и брзог доношења суштинске правде без непотребног прибегавања техничким детаљима.

8. ЗАКОН О ШТЕТНОМ ОТПАДУ (ПОСЕБНЕ КРИВИЧНЕ ОДРЕДБЕ), ЦАП Х1, ЗФН 2004.

ЗАКОН О ШТЕТНОМ ОТПАДУ (ПОСЕБНЕ КРИВИЧНЕ ОДРЕДБЕ), ЦАП Х1, ЛФН 2004 је један од закона о животној средини у Нигерији.

Забрањује незаконито ношење, депоновање и депоновање или бити у поседу за ношење, депоновање или одлагање било каквог штетног отпада у ваздух, на копно и у територијалне воде, укључујући искључиве економске зоне Нигерије (ЕЕЗ).

9. ЗАКОН О УГРОЖЕНИМ ВРСТАМА (КОНТРОЛА МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ И САОБРАЋАЈА), ЦАП Е9, ЛФН 2004.

ЗАКОН О УГРОЖЕНИМ ВРСТАМА (КОНТРОЛА МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ И САОБРАЋАЈА), ЦАП Е9, ЛФН 2004 је један од закона о заштити животне средине у Нигерији.

Фокусира се на заштиту и управљање дивљим животињама Нигерије и неким њиховим врстама које су у опасности од изумирања као резултат прекомерне експлоатације.

Закон такође забрањује, осим на основу важеће дозволе, лов, хватање или трговину животињским врстама, које су тренутно или ће вероватно бити у опасности од изумирања. Закон предвиђа да се прописи донесу неопходни за превенцију и контролу животне средине.

10. ЗАКОН О ВОДНИМ РЕСУРСИМА, ЦАП В2, ЛФН 2004.

Закон о водним ресурсима је један од закона о животној средини у Нигерији који има за циљ развој и побољшање квантитета и квалитета водних ресурса.

Овим законом је дата и овлашћења за израду планова за спречавање загађења и прописа за заштиту рибарства, флоре и фауне.

11. ЗАКОН О ФЕДЕРАЛНИМ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА, КАП Н65, ЗФН 2004.

Закон о националним парковима је један од закона о животној средини у Нигерији који предвиђа очување и заштиту природних ресурса и биљака у националним парковима.

Закон се бави успостављањем заштићених подручја која се користе за очување ресурса, заштиту сливова, очување дивљих животиња и одржавање равнотеже националног екосистема.

12. ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗЕМЉИШТА, КАП 202, ЗФН 2004

Закон о коришћењу земљишта је један од закона о животној средини у Нигерији који има за циљ да обезбеди мере за лакшу доступност земљишта за комерцијалне, пољопривредне и друге развојне сврхе.

Као резултат овога, Закон ставља власништво, управљање и контролу над земљиштем у свакој држави федерације на гувернера.

Земљиште се, дакле, са његовом надлежношћу додељује у комерцијалне, пољопривредне и друге сврхе.

13. ЗАКОН О РАФИНЕРИЈАМА УГЉОВОКОДНИЧКЕ НАФТЕ, ЦАП Х5, ЛФН 2004.

Закон о рафинеријама угљоводоника је један од закона о заштити животне средине у Нигерији.

Он се бави издавањем дозвола и контролом рафинеријских активности које забрањују било какву нелиценцирану рафинацију угљоводоничних уља на местима која нису рафинерија и захтевају од рафинерија да одржавају објекте за спречавање загађења.

14. ЗАКОН О ПОНОВНОМ УБРИЗГОВАЊУ ПРАЋЕНОГ ГАСА

Закон о поновном убризгавању повезаног гаса. Цап 20, ЛФН 2004 је један од закона о животној средини у Нигерији који се бави активностима спаљивања гаса од стране нафтних и гасних компанија. Забрањује, без законске дозволе, било којој нафтној и гасној компанији да спаљује гас у Нигерији и прописује казну за кршење услова дозволе.

Закон о поновном убризгавању повезаног гаса. Цап.12, ЛФН 1990. Закон је имао за циљ да оконча расипничко и деструктивно спаљивање гаса приморавањем нафтних компанија да развију шеме за коришћење или поновно убризгавање целокупног гаса произведеног у вези са нафтом до 2010. године, осим уз дозволу министар за нафту.

15. ЗАКОН О МОРСКОМ РИБАРСТВУ, КАП С4, ЗФН 2004

Закон о морском рибарству је један од закона о животној средини у Нигерији који чини незаконитим хватање или наношење штете рибама у нигеријским водама употребом експлозива, отровних или штетних супстанци и забрањује било какво нелиценцирано руковање моторним рибарским чамцима у нигеријским водама.

Закон такође даје овлашћења за заштиту и очување морских риба.

16. ЗАКОН О УНУТРАШЊЕМ РИБАРУ, ЦАП И10, ЛФН 2004.

ЗАКОН О УНУТРАШЊЕМ РИБАРСТВУ, ЦАП И10, ЛФН 2004 је један од закона о животној средини у Нигерији који се фокусира на заштиту воденог станишта и његових врста, Закон забрањује нелиценцирани рад моторних рибарских чамаца у унутрашњим водама Нигерије.

Закон такође забрањује хватање или уништавање рибе штетним средствима која то чине прекршајем кажњиво је новчаном казном од Н3 или казном затвора од 000 године или обоје.

17. ЗАКОН О ЕКСКЛУЗИВНОЈ ЕКОНОМСКОЈ ЗОНИ, ЦАП Е11, ЗФН 2004.

Закон о ексклузивној економској зони је један од закона о животној средини у Нигерији који чини незаконитим истраживање или експлоатацију природних ресурса унутар ексклузивне зоне без законског овлашћења.

18. ЗАКОН О НАФТОВОДИМА, КАП 07, ЛФН 2004.

Закон о нафтоводима и његови прописи један је од закона о заштити животне средине у Нигерији који ствара грађанску одговорност за лице које поседује или је задужено за нафтовод.

Он би био дужан да плати одштету сваком ко претрпи физичку или економску повреду као резултат прекида или цурења у његовим цевоводима.

Овим законом је такође утврђено да за издавање дозвола важе прописи који се односе на јавну безбедност и спречавање загађивања земљишта и вода.

19. ЗАКОН О НАФТУ, КАП П10, ЛФН 2004

Закон о нафти и његови прописи је један од закона о животној средини у Нигерији и овај закон остаје примарни закон о активностима у сектору нафте и гаса у Нигерији. Промовише јавну безбедност и заштиту животне средине.

Закон даје овлашћење за доношење прописа о раду за спречавање загађивања ваздуха и воде.

20. ЗАКОН О КОМИСИЈИ ЗА РАЗВОЈ НИГЕР-ДЕЛТА (НДДЦ), ЦАП Н68, ЛФН 2004.

Закон о комисији за развој делте Нигер је један од закона о животној средини у Нигерији који се бави коришћењем додељених средстава за решавање еколошких проблема који проистичу из истраживања нафтних минерала у Делти.

Овим законом је Комисија овлашћена да планира и реализује пројекте одрживог развоја Делте у области саобраћаја, здравства, пољопривреде, рибарства, урбаног и стамбеног развоја итд.

Комисија, према овом закону, има обавезу да се повезује са компанијама за нафту и гас и саветује заинтересоване стране о контроли изливања нафте, спаљивања гаса и других сродних облика загађивања животне средине.

21. ЗАКОН О НИГЕРИЈСКОЈ РУДАРСКОЈ КОРПОРАЦИЈИ. КАП Н120, ЛФН 2004

ЗАКОН О НИГЕРИЈСКОЈ РУДАРСКОЈ КОРПОРАЦИЈИ. ЦАП Н120, ЛФН 2004 је један од закона о заштити животне средине у Нигерији којим се оснива Нигеријска рударска корпорација. Има овлашћење да се бави активностима прераде рударства и да гради и одржава путеве, бране, резервоаре итд.

Овим законом се ствара грађанска одговорност предузећа за физичку или економску штету коју је неко лице претрпело као резултат њених активности.

22. ЗАКОН О ФАБРИКАМА, КАП Ф1, ЛФН 2004.

Закон о фабрикама је један од закона о заштити животне средине у Нигерији који промовише безбедност радника и професионалаца изложених опасностима на раду. Према овом закону, коришћење нерегистрованих просторија у фабричке сврхе је прекршај.

Закон такође дозвољава инспектору да предузме хитне мере или захтева да хитне мере предузме лице које је за то квалификовано у случају загађења или било какве сметње.

23. ЗАКОН О ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВУ, ЦАП Ц13, ЛФН 2004.

Закон о цивилном ваздухопловству је један од закона о животној средини у Нигерији који предвиђа прописе који обезбеђују безбедност имовине и учесника у авиону и других који могу бити угрожени тиме.

24. НАЦИОНАЛНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЗАШТИТА УПОТРЕБЕ У ИНДУСТРИЈАМА И ОБЈЕКАТИМА КОЈИ ПРОИЗВОДИ ОТПАД) ПРОПИСИ С49 ИЗ 1991. ЗФН

НАЦИОНАЛНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (СМАЊАВАЊЕ ЗАШТИТЕ У ИНДУСТРИЈАМА И ОБЈЕКАТИМА КОЈИ генеришу ОТПАД) ПРОПИСИ С49 ИЗ 1991. ЛФН је један од закона о животној средини у Нигерији.

Овај закон прописује забрану неовлашћеног руковања токсичним отпадом, испуштање отпадних вода, чврстог индустријског отпада итд., у канализацију, водна тијела, општинске депоније итд.

Ови прописи захтевају од индустрије да инсталира уређаје за праћење загађења како би редовно извештавали о намераваном и случајном испуштању чврстог, гасовитог или течног отпада.

Закон такође овлашћује Федералну агенцију за заштиту животне средине да захтева од постојећих индустрија да спроводе ревизију животне средине (или ЕИА) за нове пројекте или да спречи покретање било које индустрије или објекта који ће представљати нови извор загађења.

25. МИНЕРАЛНИ АКТ КАП. 286, ЛФН 1990.

Закон о минералима је један од закона о животној средини у Нигерији који прати и регулише експлоатацију минерала (ненафтних минерала) и забрањује рударским оператерима да сече или узимају заштићена стабла без сагласности загађујући водотоке, неовлашћено искоришћавајући воду.

Препоруке

Страствено вођен еколог по срцу. Водећи писац садржаја у ЕнвиронментГо.
Настојим да едукујем јавност о животној средини и њеним проблемима.
Увек се радило о природи, треба да чувамо, а не да уништавамо.

Ostavite komentar

Ваша емаил адреса неће бити објављена. Obavezna polja su označena *